-
   
 
Flocards, oppgavesett matematikk, 6 år+
Flocards, oppgavesett matematikk, 6 år+

Flocards, oppgavesett matematikk, 6 år+

Produktnummer: 04035887086010

Her finner du forskjellige oppgavesett beregnet for barn på 6 år og oppover. Oppgavesettene inneholder 12 forskjellige oppgaver hver med matematikk i fokus.

Dette er oppgavene:

Sett M 1. Fra 6 år.

Øvelser i tallområdene 0-6 og 0-10.

Mål: Addere og subtrahere med tall og gjenstander i intervallet 0-10.

 

1.       Match regnestykker med pluss og minus med tall og figurer.

2.       Legg til og trekk fra med tall 0-6.

3.       legg sammenulike gjenstander til likt antall i intervallet 0-10.

4.       Addisjon med ulike gjenstander i intervallet 0-10.

5.       Subtraksjon med ulike gjenstander.

6.       Legg sammen med punkter.

7.       Trekk fra med punkter.

8.       Finn største antall av gjenstander.

9.       Finn minste antall av gjenstander.

10.   Match en delt mengde av gjenstander med en tallsum.

11.   Øk punktmengden for å finne riktig antall.

12.   Finn riktig antall punkter i regnestykket.

 

Sett M 2. Fra 6 år.

Øvelser i tallområdet 0-10.

Mål: Telle, sammenligne, addere og subtrahere i intervallet 0-10.

 

1.       Sammenlign antall gjenstander med tall.

2.       Sammenlign tall med antall gjenstander.

3.       Match punkter og tall med tall og punkter.

4.       Identifiser tall som vist på linjalen.

5.       Hvilket tall er høyest?

6.       Hvilket tall er lavest?

7.       Finn riktig tall før og etter.

8.       Finn det midterste tallet.

9.       Gjør ferdig regnestykkene.

10.   Legg til og trekk fra med gjenstander for å finne svaret.

11.   Adder og subtraher med tall opp til10.

12.   Finn manglende tall i regnestykket.

 

Sett M 3. Fra 6 år.

Øvelser i tallområdet 0 – 20.

Mål: Øve addisjon og subtraksjon i tallintervallet 0-20, uten tierovergang.

 

1.       Addere ulike tall i intervallet opp til 10.

2.       Finn det manglende tallet.

3.       Addere 3 tall opp til 20

4.       Subtraher tall under 20.

5.       Finn det manglende tallet.

6.       Subtraher med 3 tall i området 0-20.

7.       Legg til 10 i ett tall for å få like regnestykker.

8.       Addisjon og subtraksjon i intervallet 0-20.

9.       Finn det manglende tallet i regnestykket.

10.   Finn det manglende tallet i regnestykket.

11.   Ulike addisjons- og subtraksjonsoppgaver i intervallet 0-20.

12.   Ulike addisjons- og subtraksjonsoppgaver i intervallet 0-20.

 

Sett M 4. Fra 6 år.

 Øvelser i tallområdet 0-20

Mål: Addisjon og subtraksjon med tieroverganger i tallintervallet 0-20, løse blandede oppgaver for å finne ett svar, motsatte regneoperasjoner, doble og halvere antall.

 

1.       Legg til antall opp til 10.

2.       Trekk fra antall ned til 10.

3.       Finn to manglende tall i oppgaven.

4.       Tierovergang, summer to tall  med ett siffer til et tall opp til 20.

5.       Finn det manglende tallet i addisjonsoppgaven.

6.       Subtrahere med tierovergang.

7.       Finn det manglende tallet i subtraksjonsoppgaven.

8.       Identifiser like regneoppgaver hvor tallene har byttet plass.

9.       Reverser funksjoner, kontrolloppgaver.

10.   Rett eller galt? Marker kun ved riktig påstand.

11.   Doble antallet.

12.   Halvere antallet.

Variasjoner:
  • Kr. 169,00
  •   
  • På lager: 6 stk.
Del produktet via: