-
   
 

Om Riktige Leker as

Historie

Rett etter den 2. verdenskrig møttes en gruppe kvinner og menn med sterk interesse for barn oppvekstvilkår for å drøfte muligheten av å starte en leketøysforretning basert på idealisme og med barnets behov i sentrum, og som samtidig kunne være en kilde til opplysning for både foreldre og ansatte i skole, barnehage og helsevesen. Den 7. mai 1946 så Riktige Leker dagens lys, først med en utstilling i Norsk Folkeferie sine lokale på Youngstorget, og siden har vi gjennom årene ligget på flere ulike steder i Oslo. I dag, ca 70 år senere, har vi en fantastisk beliggenhet i Thiis-gården på sjøsiden ved Oslo Rådhus.  

Våre stiftere var bl.a førskolelærere, barnepsykologer, barneleger og andre personer med sterk interesse for barnas framtid i det nye Norge, og deres idealer for hva en leketøysbutikk skulle føre av varer er vi stolte av å kunne videreføre i dag, selv om mye har endret seg i oppfatning både om leker og hva som er Riktige Leker siden den gang. I 1946 sto opplysningsarbeid høyt på timeplanen, og de fleste av landets helsestasjoner fikk opp igjennom årene tilsendt Riktige Lekers koffert med eksempler på gode og sunne leker som burde være tilgjengelige på en helsestasjon og i hjemmene.

For sitt arbeid med barn og barns oppvekstvilkår, deriblant også oppstarten av Riktige Leker, har to flotte damer som også har nedlagt uvurderlig arbeid i, og med, Riktige Leker blitt tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull, og to av forretningens ledere har også blitt tildelt Leketøybransjens hederspris. Dette viser med all tydelighet at vi har barnet i sentrum for all vår virksomhet, og det skal vi med stolthet fortsette med i alle år som kommer.

En miks av opplysningstankegangen og nødvendigheten av en bredere kundebase og tilgjengelighet for alle, førte også til at Riktige Leker var tidlig ute med å skaffe materiell til de framvoksende barnehager og lekoteker, samtidig som vi hele tiden skulle ha en flott leketøysbutikk, hvor det beste av leketøy skulle være tilgjengelig også for publikum. Etter snart 70 års kontinuerlig drift er vi stolte av å kunne si at vi har holdt fast ved de viktigste idealer fra 40- tallet, og samtidig framstår som en moderne leketøysforretning.

Vår idealistiske målsetning har hele tiden vært å skaffe gode leker av høy kvalitet og lekeverdi til alle barn, og vi har derfor også lagt stor vekt på å skaffe tilveie leker og sysselsettingsmateriell for funksjonshemmede barn. Som en konsekvens av denne målsetningen som ble nedtegnet i 1946, fører vi ikke volds- eller krigsleker.

Mye har skjedd siden 1946, og både Riktige Leker og lektøysmarkedet har opplevd en rivende utvikling siden den gang. Hva som på 60- tallet var sett på som riktige leker er ikke nødvendigvis det samme i dag. I dag er vi i Riktige Leker både stolte og glade over å kunne presentere en utrolig spennende og morsom leketøysforretning.

På våre sider vil du finne et utvalg av spennende, morsomme og ikke minst utviklende leker, ofte leker du ikke finner andre steder. Vi har bl.a. hånddukker i stort utvalg, optiske leker til utforskning og eksperimentering, dampmaskiner, spill og puslespill, dukkestuer og dukker fra alle verdens hjørner samt en masse annet du kanskje ikke trodde var mulig å oppdrive, deriblant leker du kanskje selv husker fra din egen barndom. Vi mener at vi er landets morsomste leketøysforretning.

Kvalitet
Vi legger vekt på at alt materiell som selges igjennom oss skal være av gjennomgående høy kvalitet, og velger derfor våre produkter blant Europas og verdens ledende produsenter av kvalitetsleker.

Alle våre leker er testet, merket og godkjent etter alle gjeldende regler for produktsikkerhet til ved leketøy.

Vi er medlem av godkjent returselskap for retur av EE materiell. (Elektriske og Elektroniske leker, f.eks. batterileker.)

Vi legger stor vekt på å skaffe tilveie leker og sysselsettingsmateriell for funksjonshemmede barn som ikke kan benytte seg av den samme type materiell som andre barn. Noe av dette materiellet er å finne på våre nettsider, men når det gjelder leker og utstyr for funksjonshemmede viser vi også til våre spesialkataloger for dette. Med vanlige åpningstider og gode transportavtaler, er vi tilgjengelige for deg nesten uansett hvor du måtte befinne deg. Vi kan sende varer over hele landet på relativt kort tid.

Utvalg
Med våre nettsider håper vi å kunne nå alle våre kunder med vårt brede utvalg, men med over 15.000 ulike artikler i butikken, og en høy utskiftningstakt både blant varer og leverandører, er det nesten umulig å vise alt på nett.

Vi ønsker å forbedre oss kontinuerlig, og vi er avhengige av dere og deres tilbakemeldinger. Tips om nye leker eller nye produkter vi bør gjøre tilgjengelig på nett er svært velkommen, sammen med både ris og ros. Det er kun i dialog med dere som er foreldre, besteforeldre eller i arbeid i barnehage, spesialinstitusjon eller annet sted, at vi kan finne frem til de produkter som er aktuelle for det unike barn du arbeider med. Vår brede nasjonale og internasjonale kontaktflate gjør at vi kan skaffe til veie mange produkter som ikke vises i butikken, på nettet eller i noen av de kataloger vi distribuerer.